Over het onderzoek

 

In het onderzoek ‘Oog op Innovatie'' wordt jaarlijks de stand van zaken op het gebied van innovatie in Nederland onderzocht. Dit jaar staan de volgende onderwerpen centraal: de staat van innovatie in Nederland, de kenmerken en lessen van succesvolle organisaties en de rol van de overheid. 

Het onderzoek is een initiatief van Six Fingers en DBMI en is sinds 2009 een bestaand begrip in Nederland. Dit jaar hebben 257 innovatie professionals deelgenomen aan dit onderzoek. Hiermee is 'Oog op Innovatie' één van de grootste innovatieonderzoeken in Nederland.

  • Selectiecriterium voor deelname is dat respondenten betrokken zijn bij innovatie binnen hun organisatie. Na vergelijking met bekende populatiegegevens blijkt dat de steekproef representatief is voor werknemers bij organisaties in Nederland.
  • Het onderzoek is uitgevoerd via een online enquête. Uit diverse adressenbestanden is een steekproef getrokken. Daarnaast werd aan elke respondent gevraagd of hij of zij nog andere personen kende die in aanmerking kwamen als respondent (snowball sampling). Als dank voor deelname ontvingen de deelnemers een persoonlijke scan over de innovatiekracht van hun organisatie en dit rapport.
  • Alle ingevulde vragenlijsten werden individueel gecontroleerd op validiteit. Vragenlijsten waarbij twijfels bestonden over de validiteit werden buiten de analyse gehouden.

Volgens deze indeling is 38% van de steekproef ‘succesvol’, 62% minder of niet succesvol. De mate waarin een organisaties succesvol is op het gebied van innovatie is een optelsom van de volgende factoren:

  • Percentage winst uit nieuwe producten
  • Percentage huidige producten die in de aflopen 5 jaar zijn geïntroduceerd
  • Winstontwikkeling in de afgelopen 5 jaar
  • Ontwikkeling aantal werknemers in de afgelopen 5 jaar
  • Eigen beoordeling innovativiteit